Masquerade Kalmar är en sverok-anknuten lajvförening. Föreningen har aktiviteter som lämpar sig för alla åldrar, alla kan lajva oavsett om man är barn, ungdom eller vuxen! Alla våra aktiviteter är drog och alkoholfria.


Våra samarbetspartners


Vad är lajv?

Lajv, även känt som levande rollspel, kan beskrivas som en improviserad teater där ingen är publik utan alla är med och spelar. I en påhittad verklighet har alla spelare en roll som skall gestaltas så trovärdigt som möjligt.

Med hjälp av förbestämda karaktärsdrag, rekvisita och kläder skapas en så fullständig illusion som möjligt av den påhittade världen. Målet är inte att vinna utan att ha en givande och underhållande upplevelse tillsammans med sina medspelare.

Hitta till oss

Hitta till vår lokal: Karta

Skälbyallén 5, 392 38 Kalmar

åker du buss kan du kliva av vid Skälbyallén som trafikeras av linje 401 från centralen

OBS! Notera att vi inte alltid är på plats, kontakta gärna någon ur styrelsen innan besök om det inte är i samband med ett av våra arrangemang.

Bli medlem

  1. Betala medlemsavgift:

    • Under 25 år: 100kr
    • 25 år eller äldre: 150kr
    till Bankgiro 441-2078 eller swish till 0481-490003, märk insättningen med ditt personnummer. Du kan också betala avgiften direkt till medlem i styrelsen.

  2. Följ denna länk för att Registrera dig hos Sverok

För frågor och hjälp kontakta StyrelsenArrangera med Masquerade Kalmar

Medlemmar som så önskar får arrangera lajv i föreningen, för att göra detta skicka en ansökan till styrelsen enligt nedanstående formulär.

När ditt lajv har godkänts har du rätt att arrangera det i Masquerade Kalmars regi.

A tale of Steam and Iron

Steam and Iron utspelar sig i det fiktiva landet Caglaria, ett fiktivt land i en fiktiv värld där den mäktigaste krafterna är ånga, klockverk och pengar. Landet har tagit flera steg mot självständighet men är fortfarande otämjt.

Städer och byar kopplade via vägar där vagnar dras utav hästar eller järnvägar där tåg drar tunga laster. I detta land kämpar sex familjer med näbbar och klor för att inte bara få mer pengar och makt utan även göra sig av med hot mot deras rikedomar. Ett lajv fyllt med politik, lögner men samtidigt kärlek, hopp och drömmar. Vare sig du äger vägen eller det som transporteras på den så handlar detta lajv om hur din karaktär kämpar för sina drömmar och sina mål i en värld fortfarande fylld med potential och hemligheter, en värld där mycket fortfarande väntar på att utforskas.

För det var ju med ett mål i sikte du klev in på stationen i Duskville. Kanske skulle du hit, kanske skulle du härifrån, kanske var ditt mål att ta dig ingenstans. Du finner dig kanske vid baren som finns på stationshuset då det även agerar som saloon, kanske du finner dig själv sittandes läsande en bok, kanske du ber barnen att lugna ner sig men långsamt dyker en insikt upp. Något som aldrig hänt förut.

Du finner dig själv väntandes på tåget som aldrig varit försenat förut.

Till A tale of Steam and Irons hemsida

Beyond Charlie

Beyond Charlie är ett lajv som utspelar sig i White Wolf's Vampire the Masquerade. Året är 1983 och platsen är Kreuzberg, Berlin. Vi spelar de Tremerer som har tagit sig till Berlin för att vara en del av det Chantry som just har öppnat där. Berlin är en farlig plats men den tusenåriga staden är full av magiska artefakter, mer eller mindre occulta mysterier och annan glömd kunskap som är så pass eftertraktade av blodsmagikerna att man är villiga att ta risken att utforska nu när den gamla fienden Bredeinsteins järnhand äntligen tycks tappa greppet.

Till Beyond Charlies hemsida

Gravhamn

Gravhamn är en fiktionell stad i ett Sverige och en värld som är betydligt mörkare, farligare och mer dyster än den värld vi lever i idag. Kapitalism, klassklyftor, kriminalitet och kriser färgar den version av verklighet vi spelar i och vi gestaltar de som faller mest offer, eller de som orsakar mest kaos.

Vi spelar vampyrer, nattaktiva monster som rör sig i skuggorna, eller odödliga stjärnor som dras till ljuset likt nattfjärilar. Gravhamn är nordens mest vampyrtäta stad. Det är en stad av kontraster. En stad av rikedom och fattigdom, förflutet och modernt, levande och döda. Vi spelar de vampyrer som är på sitt samhälles botten. Där alla har så lågt anseende att alla sitter i samma båt, en båt som vissa är desperata att ta sig ur. Vi spelar de vampyrerna som hamnar i skiten. De som inte blivit erkända, de som inte blivit uppmärksammade ännu och de som blivit falskt anklagade.

Vi följer dessa individers (era karaktärers) historia, se dem uppnå eller överge sina mål, överkomma sina hinder eller falla offer för motståndet.

Detta är en berättelse om en stad av intriger, mörker, och viktigast av allt: blod.

Till Gravhamns hemsida

Ansökan för att starta ett lajv eller
arrangemang inom Masquerade Kalmar

Kontaktperson (e-post):

Kontaktuppgifter:

Namn på lajvet:

Åldersgräns:

Budget:

Kontinuitet:

Starttid:

Genrer:

Stämning:

Lokalbehov:

Beskrivning av lajvet:

Innehåll:

Övrig information:

Värdegrund

Masquerade Kalmar är en förening där vi vill att alla ska känna oss välkomna. Alla ska behandlas lika. Vi tror att det spel vi eftersträvar enbart är möjligt genom god kommunikation och lyhördhet mellan spelarna på golvet. Våra spelare söker inte upp konflikter utanför just de konfliktbaserade spel som föreningen arrangerar.

Detta fungerar endast med trygga spelare som kommunicerar väl och tar hand om och litar på varandra. Som spelare har du ansvar för ditt eget och dina medspelares välbefinnande.

Våra lajv får och kommer att innehålla rollpersoner vars handlingar skulle strida mot vår värdegrund men vi ser aldrig de fiktiva personernas handlingar som verkliga eller representativa för dess spelare. Man kan därför inte bryta mot värdegrunden i spel. Dock kan det finnas rimliga tvivel om att handlingar som strider mot värdegrunden inte är grundade i rollpersonen eller spelet. Då ses inte handlingarna längre som en del av spelet.

Till sist - livet går före lajvet i alla fall, utan undantag. Tveka inte att prata med spelledare eller styrelsen om du har frågor eller tankar om något.

Konflikhanteringsplan

Konflikter på evenemang

Alla former av hot, våld eller kränkande behandling som strider mot Sveriges lag polisanmäls och leder till direkt och permanent uteslutning ur föreningen. Beteende som strider mot föreningens värdegrund leder till en permanent varning. Två ackumulerade varningar leder till en temporär avstängning från allt deltagande i föreningen. Tre ackumulerade varningar leder till permanent uteslutning.

Styrelsen bedömmer vad som strider mot värdegrund och vad som kräver en varning.

Alla föreningens medlemmar får anmäla konflikter till styrelsen, dessa anmälningar får ske anonymt.

Konflikter på Internet

Styrelsen har ansvaret att ha översyn av inlägg på av styrelsen antagna webbplatser till exempel sociala medier. Där skall styrelsen ta bort inlägg som strider mot föreningens värdegrund.

Ingen motivation eller diskussion kommer att hållas rörande individuella fall annat än i efterhand då man kan ställa frågor om man inte förstår varför ett inlägg har tagits bort. Detta görs i så fall direkt med styrelsen antingen via mail, telefon eller på ett möte.